Ferenczy Múzeum - Szentendre

látnivalók Szentendrén

Ferenczy Múzeum - Szentendre

A múzeum 1951-ben létesült Szentendre háború utáni első múzeumaként. Ferenczy Károly festőművész nevét vette fel, aki 1890-92 között Szentendrén élt családjával.

align=left A Ferenczyek egy újfajta, a művészet öntörvényét s esztétikai értékeit mindenek felett tisztelő alkotói gondolkodásmód képviselői. Az édesanya, Fialka Olga (1885-1930) alig kamatoztatta kiváló képességeit, az idősebb testvér, Valér (1885-1954) a tisztes kismesterek sorsát példázta. Az édesapa Ferenczy Károly és ikergyermekei, Béni és Noémi a magyar művészetben kiemelkedő értékű művekben valósították meg ezt a szemléletet.

Ferenczy Károly (1862-1917) a finom naturalizmusból indul, majd az 1896-ban létrejött nagybányai művésztelep egyik alapítójaként a plein air kihívása adja meg a napsütéstől ragyogó vásznain sokszor franciásan elegáns, mértékadóan kiegyensúlyozott válaszát, amelyben egyaránt megjelenik az impresszionizmusnak és a postimpresszionizmusnak jó néhány vonása. Késői műveit hűvösen klasszikus komponálásmód jellemzi.

align=right A Szentendrén született ikrek közül Béni (1890-1967) a szobrászatot választja hivatásul. Noémi (1890-1957) pedig a gobleinszövést sajátítja el. Béni első érett korszakát a kubizmus illetve az expresszionizmus szobrászata befolyásolta. Noémit indulásakor a korai francia kárpitok hatása után a szecesszió érinti meg.

A húszas években mindkettőjük művészete fokozatosan egy letisztult monumentalitás felé fordul. A harmincas évekre bontakozik ki teljesen egyéni hangjuk. Béninek a klasszikus hagyományokat árértelmező szobrairól mediterrán életerő árad. Noéminek az utópisztikus-kommunisztikus eszmék jegyében fogant, merész kompozíciójú kárpitjairól a művészet iránti alázat sugárzik. Művészetükkel - többé-kevésbé - kötődnek az ún. posztnagybányai körhöz.

align=left A múzeumalapításnak az 1930-as években már megteremtődtek a feltételei. A városháza épületében nyílt egy régészeti jellegű kiállítás, melyet dr. Nagy Lajos a római tábor feltárása során előkerült leletekből rendezett. Ez a gyűjtemény sajnos elpusztult a háború idején. A lapidárium nagyobb kőemlékei maradtak csak meg, melyek az 1951-ben alakult múzeum részét képezték.

A múzeumépület bővítése miatt a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága csak 1972-ben tudott Budapestről kiköltözni. Ekkor a múzeum nevét Ferenczy Múzeumra változtatta, mivel az új állandó kiállításban az öttagú neves művészcsalád mindegyike helyet kapott műveivel. 1973-ban kisebb belső átalakítások után a régi és az új szárnyat egyaránt elfoglaló kiállítás nyílt, melyet 1990-ben - az ikerpár születésének 100. évfordulójára - felújítottak.

align=right Az 1972-ben megnyílt kiállítás a Ferenczy család kiemelkedő művészi teljesítményének állít emléket. A múzeum 2009-ben az egyházi kárpótlás következtében bezár, és a kiállítás a megyei múzeumigazgatóság épületébe fog költözni. Addig is megszépült környezetben fogadja a látogatókat, akik két adomány révén Ferenczy Noémi eddig magántulajdonban lévő alkotásaival ismerkedhetnek meg.

További információk:
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága - Ferenczy Múzeum
Szentendre Fő tér 6.
Tel: +36 (26) 310-244
Település ismertető
  • Szentendre

    A Dunakanyar kapujában, a Pilis és a Duna, hegy és sík vidék találkozásánál, gyönyörű természeti környezet...

Szállások Szentendrénés környékén